Regulamin

REGULAMIN:

 1. Wprowadzenie do regulaminu
 2. Prawa autorskie
 3. Polityka prywatności
 4. Postanowienia końcowe

I  Wprowadzenie do regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z porad, konsultacji, rytuałów, obrzędów oraz wszelkich innych informacji z dziedziny działalności astrologicznej i spirytystycznej dalej zwanej ezoteryką.
 2. Adresem właściwym do korespondencji drogą elektroniczną jest email: apollonus@apollonus.pl oraz kontakt telefoniczny  +48 500-032-031
 3. Każda forma korzystania w tym czytanie treści na stronie, porad i innych informacji autorstwa Apollonusa zawarta na  stronie internetowej, przesyłanych za pośrednictwem email lub telefonu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z porad, wskazówek, informacji autorstwa Apollonusa akceptuje niniejszy regulamin, co jest równoznaczne z zaznajomieniem i zaakceptowaniem jego treści. Apollonus  zaleca szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, gdyż niezrozumienie informacji zawartych regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania.
 4.  W przypadku braku akceptacji regulaminu Apollonus zaleca usunięcie otrzymanej wiadomości email, sms, mms, whatsup, wechat itp. treści przekazanych w inny sposób i niekorzystanie z porad oraz informacji w nich zawartych.
 5. Apollonus nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (materialne, niematerialne i inne, związane z zamieszczonymi na stronie, w wiadomościach email, sms lub przekazywanych telefonicznie informacji, tekstów, plików graficznych lub programów) wynikające z oglądania treści za pośrednictwem przesłanych linków do stron czy filmów.
 6.  Cała treść prezentowana na stronie apollonus.pl oraz zawarta w korespondencji mail`owej czy inne formie kontaktu, wiadomościach sms, mms, whatsup, wechat itp. są autorstwa Apollonusa i mają charakter porady. Apollonus nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego użycia jego porad w twoim życiu. W sprawach dotyczących zdrowia Apollonus zaleca konsultowanie się z lekarzem.
 7.  Apollonus zastrzega sobie prawo do zakończenia korespondencji z daną osobą bez podawania przyczyny.

II – Prawo autorskie

 1. Teksty zamieszczone na stronie, korespondencja, emaile, sms`y, jasnowidzenie, porady i inne treści będące przedmiotem przesłanych informacji mail`owych, które otrzymuje osoba korzystająca z usług Apollonusa jest objęta jego pełnym prawem autorskim i jakiekolwiek rozpowszechnianie, udostępnianie, upublicznianie, przesyłanie tych materiałów do innych osób, mediów, kopiowanie, umieszczanie w internecie, nagrywanie rozmów i inne upublicznianie treści, zdjęć czy grafiki bez pisemnej zgody Apollonusa potwierdzonej notarialnie jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu jest przestępstwem w świetle prawa i będzie ścigane prawnie.
 2. Wykorzystane na stronie nazewnictwa obrzędów, opisów, treści oraz szat graficznych, układ strony prezentującej w/w treści są objęte pełnym prawem autorskim Apollonusa. Kopiowanie oraz inne wykorzystanie treści zawartych na stronie jest zabronione pod groźbą ścigania prawnego. Wykorzystywanie treści zawartych na stronie bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

III – Polityka prywatności

 1.  Apollonus zwany dalej administratorem strony zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celu w jakim zostały one przekazane. Administrator zobowiązuje się do zachowania poufności przekazania danych osobowych oraz nieudostępnianie ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie obowiązującego przepisu prawa.
 2. Apollonus zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania, urzędami, prokuraturą i udostępniania im treści, danych i korespondencji na pisemne żądanie, w celu ścigania przestępstw.
 3.  Dokonanie wstępnych analiz przed wykonaniem obrzędu oraz wykonanie samego obrzędu wymaga przesłania danych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania nr telefonu i adres email. Dane te udostępniasz Apollonusowi dobrowolnie.
 4. Apollonus  nie odpowiada za bezpieczeństwo twoich danych w czasie przesyłu danych.
 5. W przypadku zmian w zakresie ochrony danych osobowych czy praw autorskich zostaną one opublikowane w treści regulaminu tej strony.
 6. Wchodząc na stronę wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją twojego zamówienia, zapytania itp., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz z Dyrektywą RODO z dnia 25.05.2018 przez apollonus.pl. Powierzone dane przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb  wykonania zamówienia przez Apollonusa i nie są udostępniane innym podmiotom.

IV Postanowienie końcowe

 1.  Usługi spirytystyczne, astrologiczne, ezoteryka, jasnowidzenie,  porady, analizy, oczyszczanie z negatywnych energii, ustawianie i inna pomoc wykonywana przez Apollonusa i przebieg w/w czynności i ich skuteczność jest porównywalna z działaniami terapeuty, który może uzdrowić tylko jeśli pacjent chce zostać uzdrowiony i współpracuje z terapeutą w kwestii zaleconej przez niego terapii.
 2. Wszelkie wpłaty są dobrowolnym bezzwrotnym datkiem.
 3. Usługi spirytystyczne nie są towarem i nie można ich kwalifikować w ten sposób stąd nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 4. Wpłata jakiejkolwiek sumy lub przesłanie jej w inny sposób w ramach ustalonej wymiany, jest równoznaczna z akceptacją postanowień regulaminu.
 5. Działania spirytystyczne kierują się swoimi prawami, których nie da sie w 100% przewidzieć, dlatego Apollonus nie  gwarantuje spełniania cudów.
 6. Apollonus nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki oraz niewłaściwe wykorzystania jego porad oraz błędne zrozumienie jego wskazówek zawartych w wiadomościach email, sms, mms, whatups, wechat itp.
 7. Apollonus zastrzega sobie prawo odmówienia korespondencji czy pomocy, jeśli jest ona niezgodna z jego zasadami. .Z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W czasie udzielania pomocy Apollonus zaleca nie korzystać z pomocy innych osób ze względu na możliwość blokowania i zakłócenia
 9. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej, w email`ach, sms`ach, mms`ach, rozmowach telefonicznych przesłanych lub przekazanych przez Apollonusa są tylko informacją, treścią oraz nie stanowią diagnozy lekarskiej.
 10. Wszelkie sytuacje mające na celu obrażanie, oczernianie, szantaż, groźby, zniesławienie, próby wyłudzenia pieniędzy od Apollonusa są przestępstwem i będą kierowane natychmiast na drogę postępowania  sądowego.
 11. Apollonus zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym terminie i bez podania przyczyny.